Innmelding

Det å melde seg inn i Herøy Kystlag er ei enkel sak. Når ein melder seg inn, vert ein samstundes innmeld i Forbundet Kysten, som Herøy Kystlag er ein del av.

Kontingengar og medlemsblad kjem frå Forbundet Kysten.

Kontingenten er 400.- pr. år for enkeltmedlem ordinær. Gå inn på www.kysten.no og meld deg inn direkte. Eller ta kontakt med vår leiar.

Herøy Kystlag treng både aktive medlemmar og støttemedlemmar.
Alle er velkomne

Om Herøy kystlag