Selskapslokale på Slippen

Både loftet med det store bilderommet og salongen, men også kafeen kan etter kvart leigast ut til privatpersonar eller føretak.

Meir informasjon om dette tilbodet kjem etter kvart.

Bygget skal først godkjennast for brann og røming.

Om Herøy kystlag