Samlingar

Vi har samla inn ein god del gjenstandar som vil stiller ut på Slippen.

Noke av det vil vi etter kvart syne fram også her.

Om Herøy kystlag