Samarbeidspartnarar

Herøy Kystlag har mange som bidreg på ulikt vis.

Vi prøver å takke dei ulike aktørane på facebook etter kvart som vi mottek bidrag.

Av offentlege instansar nemner vi;

Kulturminnefondet

Uni-Stiftelsen

Herøy Kommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Nemnast særskilt må og Sparebanken Møre som har gjort heile prosjektet med Brann og Røming mogleg. Målet er å få bygget godkjent i løpet av 2022.

Om Herøy kystlag